Många fick ill­vil­li­ga mejl

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TEK­NIK. Mäng­der av män­ni­skor ut­sat­tes för be­drä­ge­ri­för­sök i en stor nät­at­tack mot Goog­le­an­vän­da­re. I mej­let fanns en länk som du ska klic­ka på för att god­kän­na att ”Goog­le Docs” öpp­nas.

Det kan se ut som att mej­len kom­mer från nå­gon av di­na eg­na kon­tak­ter.

– Det ser in­te ome­del­bart ut som ett phishing­mejl, sä­ger It-ex­per­ten Coo­per Qu­in­tin.

Phishing, på svens­ka nät­fis­ke, in­ne­bär att nå­gon lu­ras att läm­na ifrån sig per­son­li­ga upp­gif­ter. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.