He­ders­vak­ten vär­mer upp in­för se­ger­dag

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■I år är det 72 år se­dan Tyskland ka­pi­tu­le­ra­de och and­ra världs­kri­get tog slut i Eu­ro­pa. Till min­ne av det fi­ras näs­ta vec­ka Victo­ry Day (se­ger­da­gen) run­tom i värl­den. Da­gen in­fal­ler på oli­ka da­tum i oli­ka län­der, be­ro­en­de på när man räk­nar att kri­get slu­ta­de. I Ryss­land är det 9 maj som gäl­ler. På bil­den vär­mer he­ders­vak­ter i S:t Pe­ters­burg upp in­för re­pe­ti­tio­ner till tis­da­gens sto­ra mi­li­tär­pa­rad. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.