I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EU. Je­an-clau­de Junc­ker, Do­nald Tusk och en rad and­ra Eu-le­da­re del­tar i en stor uni­ons­kon­fe­rens i Flo­rens i Ita­li­en.

■■JA­PAN. Den syd­osta­si­a­tis­ka sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tio­nen Ase­ans fi­nans­mi­nist­rar möts.

■■OLYCKOR. Ar­bets­mil­jö­ver­ket pre­sen­te­rar forsk­ning om döds­o­lyc­kor i ar­be­tet.

■■UTSLÄPP. Na­tur­vårds­ver­ket pre­sen­te­rar sta­tistik på kli­mat­på­ver­kan­de utsläpp för 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.