NAMN VI MINNS

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 40 år se­dan, 1977, av­led Son­ja Åkes­son 51 år gam­mal. Hon var en av 1960-ta­lets mest läs­ta po­e­ter och de­bu­te­ra­de 1957 med dikt­sam­ling­en ”Si­tu­a­tio­ner”. Ge­nom­brot­tet kom 1963 med ”Hus­frid”. Hen­nes po­e­si ut­gick från var­dag­lig­he­ter och ha­de ett en­kelt språk. 2006 gavs hen­nes dik­ter ut på nytt i ur­val av po­e­ten och kri­ti­kern Jen­ny Tu­ne­dal med ti­teln ”Va­ra vit mans slav och helt and­ra dik­ter”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.