5 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Gott­hard och Er­hard namns­dag. Gott­hard kom­mer från forn­tys­kans Go­da­hard som be­ty­der Gud och hård. Nam­net kom hit på ti­digt 1630-ta­let. Om­kring 1 000 per­so­ner he­ter Gott­hard, runt 40 har det som till­tals­namn. Ett 40-tal per­so­ner he­ter Gott­hard i ef­ter­namn. Er­hard är tyskt och be­står av två ord som be­ty­der ära och hård, stark. Det kom hit på 1670-ta­let. Nam­net är ovan­ligt och bärs en­dast av om­kring 460 per­so­ner, 48 av dem kal­las så. 24 per­so­ner he­ter Er­hard i ef­ter­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.