Häf­tig om­gång i Öre­bro

Hallands Nyheter - - Sporten -

JEN­NI­FER TILLMAN TRAVKUSK

(V75-3) var jät­te­bra i års­de­bu­ten och jag tror hårt på att han kom­mer till led­ning­en. Där blir han svårsla­gen. Mo­ni to Spa­re (V75-6) har två lopp i krop­pen och jag tror att han kan ta ett stort steg uppåt i år. Lämp­ligt mot­stånd nu.

Win­ner’s Wi­ne (V75-2) är en klass­häst som mås­te strec­kas. Lä­get är li­te krång­ligt men lö­ser det sig ger han fa­vo­ri­ten en match. One Memp­his (V75-5) är käm­pe som all­tid gör bra lopp. Han är gyn­nad av di­stan­sen och han ska strec­kas.

Mind­re än en må­nad kvar nu och pul­sen sti­ger he­la ti­den. Kul att Up and Quick fun­ka­de se­nast och har bli­vit in­bju­den. Jag är in­te spe­ci­ellt oro­lig för Nu­ni­cio trots ga­lop­pen i lör­dags. Det blir ett dröm­mö­te mot Bold Eag­le, som än­då får mitt tips i nu­lä­get. V75-1: V75-2: V75-3: V75-4: V75-5: V75-6: 2, 6. 5, 6, 8, 12. 5 Food Mo­ney. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 4 Mo­ni to Spa­re. V75-7: 1, 7, 8, 10, 11, 14 2688 ra­der/1344 kr Det är rik­tig hög klass på Öre­brotra­vets V75-om­gång på lör­dag. Ore­bro Intn’l (V75-7) är ett eta­ble­rat stay­er­lopp i travs­ve­ri­ge. Här åter­kom­mer Sau­veur, nu­me­ra hos Björn Goop, till sin gam­la hem­ma­ba­na och blir klar fa­vo­rit. Han mö­ter dock du­on Al­fas da Vin­ci och Can­dor Hall som ock­så strec­kas. I guld (V75-3) blir Food Mo­ney klar fa­vo­rit men han gar­de­ras då det in­te är gi­vet att han spet­sar. Istäl­let får Mo­ni to Spa­re (V75-6) för­tro­en­de som spik. Han har im­po­ne­rat i årets star­ter. Per-an­ders Johansson per-an­ders.johansson@tt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.