VEC­KANS NYCKLAR

Hallands Nyheter - - Sporten -

Mo­ni to Spa­re (V75-6) vann års­de­bu­ten från ut­vän­digt le­da­ren och han av­slu­ta­de ur­sin­nigt se­nast. Nu har han åter bra lä­ge och ef­tersom det lå­ter som om han hål­ler for­men blir han svårsla­gen och spi­kas. Tri­on Thai Bro­ad­way, Food Mo­ney och Dan­te Bo­ko gör upp om bå­de spets och se­gern i V75-3. Ett tre­häs­tarslås som bör hål­la. For­ne Elit­loppsvin­na­ren Na­har (V75-7) har kar­riä­ren ige­nom va­rit svår att räk­na på då han of­ta gör bort sig. Han gick bra näst se­nast men nu­me­ra är knap­past lång di­stans nå­got plus . SPIK LÅS AVSLAG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.