La­gom duk­tig, la­gom folk­lig och la­gom svår

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JAN AN­DERS­SON

Ka­na­den­sis­ka Di­a­na Krall har bli­vit li­te av en jazzfa­vo­rit hos folk som egent­li­gen in­te lyss­nar på jazz. La­gom duk­tig, la­gom folk­lig, la­gom svår. Även om det svå­ras­te med Di­a­na Krall de se­nas­te åren har va­rit att lyss­na på hen­nes ex­tremt blod­fat­ti­ga tolk­ning­ar av Eag­les och El­ton John. Nu sjung­er hon i al­la fall jazz igen, stan­dards ur den ame­ri­kans­ka sång­bo­ken, och det fun­ge­rar ge­nast bätt­re. John­ny Mer­cer’s gam­la Dream (ti­di­ga­re in­spe­lad av Frank Si­nat­ra, Roy Or­bi­son m.fl.) är rik­tigt fin. Även Li­ke so­me­o­ne in lo­ve (El­la Fitz­ge­rald, Chet Ba­ker) är snygg och Marc Ri­bots gi­tarr i Moong­low från 1933 är bå­de tid­lös och stil­ren.

JAZZ

DI­A­NA KRALL Turn up the qu­i­et (Ver­ve/uni­ver­sal)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.