Stark skils­mäs­so-soul

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JOHAN LINDQVIST

Mary J Bli­ges mant­ra om No more dra­ma från 2001 var för­stås dömt att miss­lyc­kas. Li­vet är ett dra­ma och en souldi­va som Mary J Blige är satt bland oss för att le­da lyss­nar­na ge­nom snår­skog, sol och regn. Allt­så är det dags för Blige att tryc­ka ur sig sitt skils­mäs­so­al­bum med li­ka de­lar sorg, ils­ka och pepp. Ef­ter en se­pa­ra­tion i of­fent­lig­he­ten ren­sar hon un­dan allt elän­de med hjälp av klas­sisk soul och jazz­fun­kigt blås i Set me free där hon kon­sta­te­rar att ”the­re is a spe­ci­al pla­ce in hell for you”. Ka­nye och Mis­sy E gäs­tar så här finns vas­sa hip­hop-pas­sa­ger men såklart ock­så blaf­fi­ga ballad­mac­kor. Rihanna må ha va­rit grym på se­nas­te ski­van, men drott­ning­en är kvar på tro­nen.

SOUL

MARY J BLIGE Strength of a wo­man (Uni­ver­sal)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.