So­ci­a­la me­di­er får kri­tik för lock­be­ten

Hallands Nyheter - - Konsument -

KO: Abon­ne­mangs­fäl­lor är ett gis­sel för kon­su­men­ter och som upp­märk­sam­mas av Kon­su­ment­ver­ket i årets kon­su­mentrap­port. Nu kland­rar Kon­su­ment­om­buds­man­nen, KO, Ce­ci­lia Ti­sell Fa­ce­book och Goog­le:

— Ta ett stör­re an­svar för era an­non­ser, sä­ger hon till Svens­ka Dag­bla­det.

Prov­pa­ket och gra­tis­va­ror gör att kon­su­men­ter loc­kas in i oöns­ka­de abon­ne­mang som de kan ha svårt att stop­pa.

KO hop­pas på in­ter­na­tio­nellt sam­ar­be­te för att stop­pa loc­ker­bju­dan­den på nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.