Bäs­ta da­torskär­men un­der 4 000 kro­nor

Hallands Nyheter - - Konsument -

TEST: PC för al­la har tes­tat sex da­torskär­mar som är de bil­li­gas­te i sin klass. En 1440p-mo­dell med en stor­lek mel­lan 24 och 32 tum och till ett pris un­der 4 000 kro­nor.

Skär­mar­na har tes­tats an­slut­na till en sta­tio­när PC. Bäst i test med näst högs­ta be­tyg blev Q2775PQU från AOC för 3 500 kro­nor. ”Myc­ket bra bild­kva­li­tet.” Mi­nus för hög­ta­lar­na. Sämst i testet: Vz2778-smhd från Vi­ew­so­nic.

Mi­nus bland an­nat för ljus­läc­kage i si­dor­na och tvek­sam­ma hög­ta­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.