Cam­ping Key Eu­ro­pe

Hallands Nyheter - - Konsument -

Get­teröns cam­ping Get­terö­går­den Apel­vi­ken.se Agrells stu­gor och cam­ping Björ­kängs havs­bad Röd­lix vand­rar­hem & cam­ping Halm­stad cam­ping Tylö­bäck ho­tell och kon­fe­rens Skum­meslövs ekocam­ping Skum­meslövs­strands cam­ping Kor­tet gäl­ler i he­la Eu­ro­pa. En an­svars- och olycks­falls­för­säk­ring in­går som täc­ker hän­del­ser in­om cam­ping­om­rå­det och kom­plet­te­rar an­nat för­säk­rings­skydd som bör an­vän­das först, en­ligt cam­ping.se.

Gö­te­borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.