Stort ut­bud av mo­tions­lopp

Hallands Nyheter - - Puls -

MO­TIONS­LOPP: Su­gen på att tes­ta for­men i ett mo­tions­lopp?

Då har du en hel del att väl­ja på näs­ta helg.

6 maj ar­ran­ge­ras till ex­em­pel Gö­te­borgs­gi­rot, där du kan väl­ja mel­lan att cyk­la 35, 70 el­ler 140 kilo­me­ter lands­väg, el­ler 50 kilo­me­ter mountain­bi­ke.

Kän­ner du att löp­ning mer är din grej kan du i stäl­let väl­ja till ex­em­pel So­te­le­den ter­räng­ma­ra­ton, Ale torgs vår­lopp el­ler Nä­set­lop­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.