Yo­ga bort din de­pres­sion

Hallands Nyheter - - Puls -

HÄL­SA: Yo­ga kan gö­ra un­der för din rör­lig­het – men ock­så för din men­ta­la häl­sa.

Tid­ning­en Topp­häl­sa skri­ver att yo­ga och dju­pand­ning två gång­er i vec­kan kan ha stor ef­fekt mot de­pres­sion. På­stå­en­det är ba­se­rat på en stu­die där de­pri­me­ra­de per­so­ner fick ge­nom­fö­ra två 90-mi­nu­ters­pass yo­ga i vec­kan, och se­dan kom­plet­te­ra med hem­maöv­ning­ar. Någ­ra vec­kor se­na­re ha­de de­pres­sions­symp­to­men mins­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.