Stres­sa in­te på väg till job­bet

Hallands Nyheter - - Puls -

CY­KEL: Mo­tions­cyklar du till job­bet? Om det sker i stads­tra­fik bör du kanske tän­ka om.

Tid­ning­en Fit­ness for men skri­ver näm­li­gen att den som cyklar i stan in­te bör cyk­la snab­ba­re än 15 kilo­me­ter i tim­men. Det­ta be­ror på att stads­luf­ten of­ta är för­o­re­nad av gif­ter och av­ga­ser. Ju snab­ba­re du tram­par desto dju­pa­re an­de­tag tar du – och om an­de­ta­gen blir för dju­pa kan du få ner för myc­ket tox­i­ner i lung­or­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.