Hen­ni gil­lar att spe­la an­ti­hjäl­te

Hallands Nyheter - - Tv Guide - SVT1 21.00

I det fjär­de av­snit­tet av kri­mi­nal­ko­me­din ”Fal­let” upp­täc­ker Tom och Sop­hie ett dolt rum i den mord­miss­tänk­te Åkes skjul.

Sop­hie får spar­ken ef­ter att hon in­te följt or­der och skju­tit Ar­ne Ar­ne­sen. Hon kan dock in­te släp­pa job­bet och fort­sät­ter utred­ning­en på egen hand. Ett nytt lik på­träf­fas och utred­ning­en får ny fart.

– Vi gör det här på rik­tigt. Jag fick trä­na till­sam­mans med po­li­sen och lä­ra mig att an­vän­da röst och kropps­språk och även tes­ta att skju­ta hos mi­li­tä­ren i Bo­rens­berg, sä­ger Li­sa Hen­ni som spe­lar po­li­sen Sop­hie Borg.

Hon på­pe­kar att ko­mi­ken finns väl av­vägd i ma­nu­set.

– I fle­ra kri­mi­nal­se­ri­er i ”Nor­dic no­ir”-gen­ren så finns det star­ka kvinn­li­ga kri­mi­na­la­re i hu­vud­rol­ler­na. Jag gil­lar an­ti­hjäl­tar, pro­blem­tyng­da ka­rak­tä­rer. Sop­hie har svårt för att sam­ar­be­ta och föl­ja or­der.

He­le­na Björkvall

Foto: Mag­nus Liam Karls­son

Sop­hi­es skjut­gläd­je sät­ter hen­ne i kni­pa, och hon mås­te ja­ga mör­da­ren ut­an­för la­gen.

Sta­tis­tiskt sett är det ett gans­ka då­ligt start­num­mer men jag tror att det pas­sar min låt gans­ka bra. Det är gans­ka häf­tigt att få kic­ka i gång he­la den här sto­ra gre­jen. Ro­bin Bengts­son, ar­tist, till TT om att va­ra först ut i ESC:S förs­ta se­mi­fi­nal

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.