Pan­flöjtsdrott­ning bju­der på mid­dag

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Da­na Dra­go­mir är den in­ter­na­tio­nellt kän­da pan­flöjts­ar­tis­ten som fick sitt ge­nom­brott i Sve­ri­ge med ti­tellå­ten ur fil­men ”Mio min Mio”. I Go’kväll bju­der hon fy­ra öns­ke­gäs­ter på mid­dag.

SVT1 18.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.