In­ter­stel­lar

SCI­ENCE FICTION

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Film om ödes­mät­tad rymd­ex­pe­di­tion ge­nom mask­hål mot svart hål för att räd­da jor­den. bju­der bland an­nat på sce­ner i en ”tre­di­men­sio­nell ver­sion av ett femdi­men­sio­nellt rum” Svind­lan­de. (USA, 2014)

Ka­nal 5 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.