South Park: Big­ger, long­er & un­cut

KO­ME­DI

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Ung­ar­na i South Park ser barn­för­bju­den bio­film från Ka­na­da. Det får för­ödan­de kon­se­kven­ser för de­ras språk – och USA:S re­la­tion till Ka­na­da. Smak­löst, galet ro­ligt. Bätt­re än tv-se­ri­en! (USA, 1999) TV12 23.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.