Fak­ta: Trans­port­cen­tra­len

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Fram till 2013 ha­de kom­mu­nen en egen for­donspark som het­te trans­port­cen­tra­len. Den la­des ner 2013, trots pro­tes­ter från per­so­na­len som me­na­de att det fanns många för­de­lar med att kom­mu­nen har eg­na for­don som snabbt kan ryc­ka ut på oli­ka upp­drag på kom­mu­nens an­lägg­nings­ar­be­ten och så­dant som snöröj­ning och strand­städ­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.