KITESURFARE KUN­DE IN­TE TA SIG I LAND

Hallands Nyheter - - Varberg -

UT­RYCK­NING. Vid fy­ra­ti­den på tors­dags­ef­ter­mid­da­gen fick rädd­nings­tjäns­ten ryc­ka ut till Sub­be, vid Strand­pro­me­na­den i Var­berg. En sur­fa­re ha­de fått pro­blem och drev utåt ut­an möj­lig­het att ta sig till­ba­ka. Rädd­nings­tjäns­ten gick i med bå­de sim­ma­re och rädd­nings­båt och kun­de fö­ra man­nen oskadd i sä­ker­het. Vid ti­den blås­te det från­lands­vind vil­ket tros ha or­sa­kat pro­ble­men.

Bild: HARALD AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.