Byg­de­går­dar får re­no­ve­rings­bi­drag

Hallands Nyheter - - Varberg -

Skäl­ling­e­går­den får nä­ra 950000 kro­nor och Aranäs­går­den får 106000 kro­nor av kom­mu­nen för re­no­ve­rings­ar­be­ten. Kom­mu­nens bi­drag går hand i hand med stör­re bi­drag från Bo­ver­ket.

– Det är en vik­tig lands­bygds­sats­ning att vi har väl­fun­ge­ran­de byg­de­går­dar runt om i kom­mu­nen. Det är in­te många kom­mu­ner som har så bra sam­lings­lo­ka­ler som vi har, men det krävs att de sköts om, sa Harald La­gerstedt (C) om be­slu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.