FRUKOSTFLÄTAN

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs -

VÅGRÄTT: 1. Blot­ta 7. Fixa 8. Den su­ger sig fast 10. Kan smär­ta 12. Bru­kar pro­fe­ter 13. Dri­ver får 15. Ar­be­tas ibland kläm­da­gar 16. Git­ta 18. Mö­bel­träslag 20 . ... och an 21. Yr­ke 23. Fnur­ra på trå­den

LODRÄTT: 1. Vi­ta­li­tet 2. Rom­sexa 3. Mc-sport 4. På kop­par men in­te glas 5. Ro­mersk her­re 6. Mas­ka på 9. Vic­ka­de hit och dit 11. Clark Kents Lo­is 14. En­kelt hak 17. Ger nya ra­ser 19. Gas­bo­lag 22. Krävs för va­ken?

Johan Eng­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.