Ing­et makt­skif­te i Al­ge­ri­et

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■AL­GE­RI­ET. Al­ge­ri­ets 80-åri­ge pre­si­dent Ab­de­la­ziz Boute­fli­ka och hans par­ti FLN har vun­nit en ma­jo­ri­tet av plat­ser­na i par­la­men­tet till­sam­mans med ko­a­li­tions­part­nern RND, en­ligt val­re­sul­ta­tet från in­ri­kes­de­par­te­men­tet.

FLN, som do­mi­ne­rat po­li­ti­ken se­dan själv­stän­dig­he­ten från Frank­ri­ke 1962, vann 164 av 462 plat­ser. RND får 97 plat­ser. Två isla­mist­par­ti­er de­lar på 48 plat­ser.

Val­del­ta­gan­det var 38 pro­cent, som ska jäm­fö­ras med 43 pro­cent i va­let 2012.

Lan­det präglas av en djup fi­nan­s­kris. (TT-AFP)

FO­TO: SIDALI DJARBOUB/AP

Al­ge­ri­ets pre­si­dent Ab­de­la­ziz Boute­fli­ka rös­ta­de i par­la­mentsva­let som hölls i tors­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.