Nord­ko­rea: CIA pla­ne­ra­de mord

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■NORD­KO­REA. Med hjälp av ett bi­o­ke­miskt och ra­di­o­ak­tivt gift skul­le en spi­on på or­der av ame­ri­kans­ka och syd­ko­re­ans­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ter mör­da den nord­ko­re­ans­ka le­da­ren Kim Jong-un. Det på­står den nord­ko­re­ans­ka re­gi­men, i vad som ses som det se­nas­te in­läg­get i det på­gåen­de ord­kri­get mel­lan Nord­ko­rea och USA.

Spi­o­nen, som den re­gim­kon­trol­le­ra­de ny­hets­by­rån KCNA be­näm­ner som ”Kim”, ska ha ta­git emot 740 000 dol­lar för att ut­fö­ra mor­det.

Var­ken USA el­ler Syd­ko­rea har kom­men­te­rat an­kla­gel­ser­na. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.