Tjec­kisk ledare ko­vän­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TJECKIEN. Tjec­ki­ens pre­miär­mi­nis­ter Bo­huslav So­bot­ka ko­vän­der, och tän­ker in­te alls av­gå.

Po­äng­en med att av­gå skul­le ha va­rit att ta re­ge­ring­en med sig, och där­med även få bort mak­tri­va­len och fi­nans­mi­nis­tern An­drej Ba­bis. Men pre­si­dent Mi­los Ze­man har gjort klart att han tol­kar grund­la­gen som att pre­miär­mi­nis­tern ba­ra kan av­gå en­skilt.

– I det lä­get blir min av­gång helt olo­gisk. Fi­nans­mi­nis­tern, som är ned­sol­kad av sto­ra skan­da­ler, skul­le sit­ta kvar i re­ge­ring­en, sä­ger So­bot­ka. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.