Is­ländsk borr ska täm­ja vul­kan

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■ISLAND. Det is­länds­ka företaget HS Or­ka har bor­rat ett 4,7 kilo­me­ter djupt hål i hjär­tat av en vul­kan för att om­vand­la het­tan från jor­dens in­re. På det­ta väl­di­ga djup är tryc­ket högt och tem­pe­ra­tu­ren uppe­mot 427 gra­der. Tek­ni­ker­na hop­pas få till­gång till ånga som kan an­vän­das för att dri­va tur­bi­ner på ytan, som i sin tur ger elekt­ri­ci­tet.

Or­ka tror att tre–fem vul­kan­brun­nar kan för­sör­ja Reyk­ja­viks 212 000 in­vå­na­re med ström och varmt vat­ten. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.