Hd-be­slut: Döds­döm­da våld­täkts­män ska av­rät­tas

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■In­di­ens högs­ta dom­stol har kom­mit fram till att fy­ra män som dömts till dö­den för en upp­märk­sam­mad grupp­våld­täkt ska av­rät­tas. Män­nen för­grep sig på en 23-årig kvin­na i en mi­ni­buss i Del­hi 2012. Kvinnan av­led se­na­re av si­na ska­dor.

– Ett bar­ba­riskt brott, sa­de en av do­mar­na.

Applå­der bröt ut bland kvin­nans an­hö­ri­ga.

– I dag är jag glad, sa­de kvin­nans mam­ma (bil­den). (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.