DEN SPRITEN VAR I STARKASTE LAGET.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Al­la har hört ta­las om sprit som späds ut med vat­ten – men tvärtom? En gindric­ka­re i Ka­na­da kanske hic­ka­de till av ren för­vå­ning när väts­kan ur den klar­blå Bom­bay Sapphi­re-flas­kan nåd­de gom­men. Spriten var näs­tan dub­belt så stark som de 40 vo­lym­pro­cen­ten som skri­vits på eti­ket­ten, rap­por­te­rar tv-ka­na­len CNN.

Kun­den kla­ga­de på den bok­stav­li­gen mag­star­ka dryc­ken, och myn­dig­he­ter­na tving­ar nu till­ver­ka­ren Bacar­di att åter­kal­la pro­duk­ten. Bacar­di gis­sar att uppe­mot 6 000 flas­kor kan ha spet­sats till upp till 77 pro­cents al­ko­hol av miss­tag. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.