Tu­sen­tals asyl­sö­kan­de vän­tas

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■GRÄNSKONTROLLER. Id-kon­trol­ler­na för re­san­de över Öresund är bor­ta. Där­med ökar san­no­lik­he­ten för att det kom­mer fler asyl­sö­kan­de, en­ligt Mi­gra­tions­ver­ket.

Men myn­dig­he­ten ser trots det ing­en an­led­ning att i nu­lä­get re­vi­de­ra sin pro­gnos om an­ta­let asyl­sö­kan­de som kom­mer till Sve­ri­ge un­der 2017.

En­ligt den­na vän­tas mel­lan 22 000 och 45 000 per­so­ner att sö­ka asyl un­der året.

”San­no­lik­he­ten för en stor ök­ning be­döms som li­ten”, sä­ger om­världsa­na­ly­ti­kern Ar­vid Zheng No­rin i ett press­med­de­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.