Ryk­ten sprids om pre­si­dent

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BURMA. Fals­ka ryk­ten om att Bur­mas pre­si­dent Htin Ky­aw ska av­gå sprids på so­ci­a­la me­di­er, skri­ver re­ge­ring­ens tid­ning Glo­bal New Light of My­an­mar. Pre­si­den­ten, som hand­ploc­kats av lan­dets egent­li­ge ledare Aung San Suu Kyi, är stats­ö­ver­hu­vud på grund av en pa­ra­graf i kon­sti­tu­tio­nen som mi­li­tär­led­ning­en la­de till när de läm­na­de ifrån sig mak­ten.

Po­li­sens ta­les­per­son Myo Thu Soe sä­ger att hän­del­sen ut­reds, och att de som med­ve­tet spri­der fals­ka ny­he­ter kom­mer att dras in­för rät­ta. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.