Ut­ma­na­re fick luft un­der ving­ar­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Den ki­ne­sis­ka ut­ma­na­ren C919 har ge­nom­fört sin jung­fru­flyg­ning vid Shang­hais stor­flyg­plats Pu­dong.

C919 är lan­dets förs­ta egen­till­ver­ka­de kom­mer­si­el­la pas­sa­ge­rar­flyg­plan av stör­re typ, och ska ta upp kam­pen om mark­na­den med eu­ro­pe­is­ka Air­bus och ame­ri­kans­ka Bo­e­ing.

C919 är i stor­lek jäm­för­bar med Bo­e­ing 737 och Air­bus A320, allt­så plan med en mitt­gång, som är myc­ket van­ligt i tra­fik in­om Eu­ro­pa. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.