Vann mö­beltvist mot flytt­fir­ma

Hallands Nyheter - - Konsument -

TVIST: En kvin­na i Norr­täl­je an­mäl­de en flytt­fir­ma hon an­li­tat till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, ARN, se­dan fle­ra möb­ler ska­dats un­der flyt­ten och företaget in­te sva­rat på hen­nes kla­go­mål. Till ARN häv­da­de flytt­fir­man att möb­ler­na var ska­da­de re­dan in­nan flyt­ten och att kvinnan dröjt för länge med sitt kla­go­mål. Men ARN an­ser att möb­ler­na har ty­pis­ka flyttska­dor och att flyt­ten re­kla­me­ra­des i tid. Man re­kom­men­de­rar företaget att be­ta­la 10 000 kro­nor i er­sätt­ning, skri­ver Norr­tel­je Tid­ning. (Test­fak­ta)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.