Då ska du sö­ka hjälp

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Om du har and­nings­up­pe­håll nat­te­tid el­ler om söm­nen på­ver­kas så att du blir trött dag­tid. And­nings­up­pe­håll ökar ris­ken för en rad sjuk­do­mar som hjär­tin­farkt, stro­ke, di­a­be­tes och de­pres­sion. Du blir ock­så far­lig i tra­fi­ken om din sömn rub­bas. Det finns bra me­di­cins­ka hjälp­me­del mot and­nings­up­pe­håll och ap­né. * Om du är över­vik­tig och snar­kar. Det kan räc­ka med att gå ned någ­ra ki­lo för att snark­ning­ar­na ska mins­ka. * Om fa­mil­jen kla­gar på dig. Även om di­na snark­ning­ar in­te är far­li­ga för din fy­sis­ka häl­sa kan det på­ver­ka din re­la­tion ne­ga­tivt. Det finns bra och enk­la hjälp­me­del även för den ”so­ci­a­la snar­ka­ren”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.