”Ef­teråt kan det bli en psyk­ning”

Li­ve­rap­por­te­ring

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR ANDERSSON vik­tor.andersson@hn.se

Ef­ter fle­ra bra pre­sta­tio­ner ja­gar nu Var­berg se­ri­e­top­pen. Då krävs se­ger mot jum­bon Norr­by på sön­dag. – Spe­lar vi på den ni­vån vi kan så är vi svårslag­na, sä­ger trä­na­re Jör­gen Wå­le­mark.

Med en bak­grund i Elfs­borg ställs Var­bergs­för­sva­ra­ren Eric Nils­son mot många be­kan­ta an­sik­ten i sön­da­gens hem­ma­match.

– Jo men det ska bli jät­te­kul, jag har ju li­rat med många av spe­lar­na där i fle­ra sä­song­er, sä­ger Eric Nils­son.

Ha­de det va­rit ex­tra kul att knäp­pa just dem på nä­san?

– Nja det vet jag in­te, det är klart det ha­de va­rit kul då jag kän­ner många av dem bra men vi job­bar för att vin­na var­je match.

Men kan du ge di­na lag­kam­ra­ter el­ler trä­na­re någ­ra tips?

– Scout­ning­en tar Jör­gen (Wå­le­mark) och Tor­björn (Ar­vids­son) hand om bra, sä­ger han ut­an om­svep.

finns

start

från­påsk­bergsval­len kloc­kan på:

HAN BE­RÄT­TAR AN­NARS om ett lag i har­mo­ni ef­ter fle­ra bra mat­cher det se­nas­te ti­den och laget har in­te för­lo­rat se­dan Öis-mat­chen i pre­miä­ren.

– Ja vi har en bra käns­la och stäm­ning i trup­pen just nu och kän­ner att det går åt rätt håll. Det gäl­ler ba­ra att vi är li­te vas­sa­re i sista tred­je­de­len så ska vi nog kun­na hänga på i top­pen, fort­sät­ter Eric.

I sam­klang med Var­bergs sä­song har även Erics bli­vit bätt­re och bätt­re. Från att ha bör­jat på bän­ken har han nu ta­git kli­vit in i star­tel­van och fått mer och mer för­tro­en­de.

– Ja i takt med att jag har fått spe­la har själv­för­tro­en­det bli­vit bätt­re även för min del. Jag vill ba­ra kom­ma fram li­te mer i ba­nan och stå för någ­ra po­äng.

I mor­gon­da­gens match ställs han ock­så mot kom­pi­sen och gam­la bo­i­sa­ren, mitt­bac­ken Vik­tor Nils­son.

– Ja vi är jät­te­bra kom­pi­sar och snac­kar fort­fa­ran­de. Det ska bli kul att mö­ta ho­nom. Inga sms-psyk­ning­ar än­nu?

– In­te än­nu, får la se ef­ter mat­chen vem som får chan­sen, skrat­tar en av­slapp­nad Erik Nils­son.

OCK­SÅ TRÄ­NA­RE JÖR­GEN Wå­le­mark är po­si­tiv in­för sön­da­gens drabb­ning med jum­bon. Han sä­ger att tr­upp­lä­get ser bra ut, bå­de ska­de- och form­mäs­sigt. Ska­da­de mitt­fäl­ta­ren Christof­fer Ar­vids­son är på väg till­ba­ka men vi­lar för­mod­li­gen den här hel­gen, be­rät­tar Jör­gen Wå­le­mark.

– Vi har många spe­la­re i bra form, nu gäl­ler det att vi sät­ter vå­ra lä­gen, avslutar han.

Bild: KRISTER ANDERSSON

HN på plats sön­dag och rap­por­te­rar med 15.00 KOMPISMÖTE. På sön­dag ställs Var­bergs Eric Nils­son mot gam­le lag­kam­ra­ten från bå­de Elfs­borg och Bo­is, kom­pi­sen och mitt­bac­ken Vik­tor Nils­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.