”Ef­ter­sö­ker re­cept på dun­der­ho­nung”

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV5: Sta­bil 3-0-se­ger för Dero­me/ås­klos­ter i der­byt mot Galtabäck.

– Jag tyc­ker vi var det bätt­re laget i dag, vi spe­la­de väl­digt bra bak­åt och ska­pa­de även en hel del fram­åt, sa den gla­da Dero­me/ås­klos­ter­trä­na­ren Pe­ter Birk.

Dero­me/ås­klos­ter tog ti­digt led­ning­en i mat­chen och kund se­dan hål­la den led­ning­en täm­li­gen sta­bilt. Myc­ket tack va­re Mar­tin Jo­hans­son som Pe­ter Birk plus­sa­de li­te ex­tra för.

Hans kol­le­ga i Galtabäck var desto mind­re nöjd med sitt lag.

– Det gör helt en­kelt in­te ont att spe­la fotboll i Galtabäck i dag. Jag är verk­li­gen skit­be­svi­ken, vi måste tuf­fa till oss, det ska gö­ra ont att spe­la fotboll, sa Gal­ta­bäcks trä­na­re Pa­trik Wärm.

2-0 och 3-0 kom när Dero­me/ Ås­klos­ter ha­de en man ut­vi­sad men de bå­da trä­nar­na var över­ens om att det rö­da kor­tet in­te spe­la­de nå­gon roll.

– Vi kun­de ha stop­pat in 2-3 man till och vi ha­de in­te vun­nit än­då, till näs­ta match ef­ter­sö­ker jag re­cept på dun­der­ho­nung, av­slu­ta­de en ir­ri­te­rad Gal­ta­bäck­strä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.