”Vi fick sma­ka på vår egen me­di­cin”

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV2 VÄST­RA DAM: Tvåå­ker föll tungt mot Guld­he­den, 0-3, hem­ma på Övre­vi. Guld­he­den var helt en­kelt det bätt­re laget, be­rät­ta­de trä­na­ren Ulf Au­gustsson.

– Vi möt­te ett bra lag i dag som spe­la­de vårt spel mot oss. Allt­så, sat­te hög press, var löp­vil­li­ga och vann bol­len högt upp, sa Ulf Au­gustsson.

– Vi blev nog li­te tag­na på säng­en av det och lyc­ka­des in­te rik­tigt kom­ma upp i nor­mal stan­dard - då ha­de det va­rit jäm­na­re.

Han be­rät­tar att de dess­utom mis­sa­de tre fri­lä­gen och kon­sta­te­rar att det­ta var ett steg till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.