Han­sen sat­te svenskt re­kord i ”come­bac­ken”

Hallands Nyheter - - Sporten -

TRAP: Pia Han­sen, Os-guld­me­dal­jör i dub­beltrap i Syd­ney 2000, har de två se­nas­te åren li­dit av gift­stru­ma och täv­lat myc­ket spar­samt. Med sköld­kör­teln bor­to­pe­re­rad och me­di­ci­ne­ring­en välin­ställd var hon till­ba­ka på den in­ter­na­tio­nel­la are­nan i världs­cup­täv­ling­en på Cy­pern.

Då för­bätt­ra­de hon sitt eget per­son­li­ga re­kord i trap, från 69 till 70 träf­fa­de ler­du­vor över tre se­ri­er om 25 var­de­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.