Bo­rus­sia Dort­mund - Hof­fen­heim

Hallands Nyheter - - Sporten -

Kam­pen är knall­hård om tred­je­plat­sen i Bun­de­s­li­ga, som ger en di­rekt­plats till kom­man­de sä­songs Cham­pi­ons

League. Hof­fen­heim klev för­bi Dort­mund ef­ter de sist­nämn­das kryss mot Köln se­nast, men Tho­mas Tuchels man­nar har än­nu in­te för­lo­rat hem­ma på Sig­nal Idu­na

Park den här sä­song­en.

I dag 15.30, Eu­rosport 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.