Li­te om: Gil­lis Häägg och Lennart Nils­son

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Histo­ri­en tar sin bör­jan på en kon­fe­rens för Eu­ro­pas fo­to­gra­fer i Oslo 1969. Gil­lis Häägg från Fal­ken­berg fö­re­läs­te om en spe­ci­fik färg­tek­nik – ci­bachro­me. Ef­ter fö­re­läs­ning­en kom Lennart Nils­son fram till Gil­lis Hägg och de in­led­de ett sam­ar­be­te där Lennart Nils­sons svart­vi­ta bil­der av krop­pen och dess be­stånds­de­lar – som bil­der­na i boken ”Ett barn blir till” – färg­sat­tes av fal­ken­ber­ga­ren. * Det var allt­så Gil­lis Häägg som val­de fär­ger­na till de världs­kän­da bil­der­na på fos­ter. Konst­när­li­get, sna­ra­re än ve­ten­skap, styr­de färg­sätt­ning­en. Gil­lis Häägg fick sin färgskol­ning när han som ton­å­ring var elev hos Erik och Ax­el Ols­son i Halm­stad­grup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.