Fak­ta:

Mer film­stöd

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Tre and­ra tit­lar som just fått Filmin­sti­tu­tets stöd: * Go­li­at. Ma­nus och re­gi: Pe­ter Grönund vars de­but Tjuv­he­der vann fem guld­bag­gar, gör film om Kim­mie som för­vän­tas ta över sin pap­pas af­fä­rer när den­ne åker i fäng­el­se. * Sil­va­na - väck mig när ni vak­nat. Tri­on Mi­ka Gustaf­son, Oli­via Kas­te­bring, Christi­na Tsio­ba­ne­lis har följt rap­pa­ren Sil­va­na Imam och skild­rar i den­na do­ku­men­tär de förs­ta om­tum­lan­de åren i hen­nes kar­riär. * Sump. Nors­ka skå­de­spe­la­ren och re­gis­sö­ren Camilla Strøm Hen­rik­sen gör dra­ma om 15-åri­ga Jill som ef­ter en fruk­tans­värd fa­mil­jetra­ge­di lju­ger för att skyd­da sin lil­le­bror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.