Slut­du­ell om pre­si­dent­pos­ten

Hallands Nyheter - - Tvguide - Bir­git­ta Stolt

And­ra valom­gång­en i det frans­ka pre­si­dent­va­let fort­sät­ter i dag. SVT sän­der ”Val­va­ka Frank­ri­ke” di­rekt från Pa­ris.

Vem blir Frank­ri­kes nya pre­si­dent? I den and­ra valom­gång­en står det mel­lan väns­ter­li­be­ra­le

Em­ma­nu­el Macron och na­tio­na­lis­tis­ka Ma­ri­ne Le Pen. Följ va­let i di­rekt­sänd­ning med Anna He­den­mo och Ann-britt Ryd Pettersson. SVT:S kor­re­spon­den­ter rap­por­te­rar från val­va­kor­na i Pa­ris och SVT:S ex­per­ter för­kla­rar och ana­ly­se­rar va­lut­gång­en.

– Vi var även med un­der förs­ta valom­gång­en och det gäl­ler att va­ra på­läst. Det är li­te som en hoc­key­match, man måste va­ra för­be­redd på allt, sä­ger Ann-britt Ryd Pettersson.

I stu­di­on in­ter­vju­as bland and­ra ut­ri­kesmi­nis­ter

Mar­got Wall­ström (S) och par­ti­le­dar­na Jim­mie Åkes­son (SD), Anna Kin­berg Bat­ra (M), Jan Björ­klund (L) och Jo­nas Sjöstedt (V).

Fo­to: Christop­he Ena

Mit­ten­kan­di­da­ten Em­ma­nu­el Macron ef­ter den förs­ta valom­gång­en i Frank­ri­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.