Lit­te­ra­tur ger tröst och väg­led­ning

Hallands Nyheter - - Tvguide -

I kväl­lens ”Ba­bel” träf­far Jes­si­ka Ge­din bib­li­o­te­ra­pins fa­der, för­fat­ta­ren och fi­lo­so­fen Alain de Bot­ton. Bib­li­o­te­ra­pi är en te­ra­pi­form där läs­ning av böc­ker och sam­tal kring des­sa lig­ger i fo­kus. SVT2 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.