Sko­ma­kar­lå­da

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

4 PERS

4 ski­vor rostas à 150 g (alt. ox­fi­lé el­ler rygg­biff) 800 g po­ta­tis, gär­na As­te­rix 2,5 dl mjölk 2 msk smör 1/2 pa­ket bacon (à 140 g) 1 dl rött vin 2 msk kon­cen­tre­rad ox- el­ler kalv­fond hac­kad per­sil­ja salt, pep­par soc­ke­rär­ter

Gör så här: Ska­la och skär po­ta­ti­sen i mind­re bi­tar. Ko­ka mjuk i lätt­sal­tat vat­ten, ca 15 mi­nu­ter. Häll av vatt­net och låt po­ta­ti­sen ånga av. Värm mjöl­ken ihop med smö­ret. Mo­sa po­ta­ti­sen med en stomp och till­sätt se­dan den var­ma mjöl­ken – li­te i ta­get – me­dan du vis­par så mo­set blir rik­tigt fluf­figt. Kryd­da med salt och pep­par. Ställ ka­strul­len med mo­set åt si­dan och håll det varmt. Skär baco­net i små bi­tar och stek så det blir knap­rigt. Låt rin­na av på hus­hålls­pap­per. Sal­ta och pepp­ra köt­tet och stek i en klick smör, un­ge­fär 2–3 mi­nu­ter på var­je si­da. Lyft upp ski­vor­na ur pan­nan och håll dem var­ma. Ko­ka soc­ke­rär­ter­na. Häll vin och fond i stek­pan­nan och vis­pa runt. Låt ko­ka ihop nå­gon mi­nut. För­de­la po­ta­tis­mo­set på för­värm­da tall­ri­kar. Lägg bif­far­na ovan­på. Top­pa med bacon och soc­ke­rär­tor och slå över li­te sky­sås. Av­slu­ta med hac­kad per­sil­ja.

EF­TER MA­TEN. En len chee­seca­ke med pas­sions­frukt­s­ge­lé kan man omöj­ligt tac­ka nej till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.