Stran­den för­stör­des av rens­ning­en

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

BUA. För att skyd­da den uni­ka flo­ran och fau­nan som fanns vid sand­stran­den i Bua be­stäm­de nå­gon att ren­sa sand­dy­ner­na från vres­ro­sen som höll dem på plats. Nu har dy­ner­na blåst bort, och allt det ra­ra är täckt av sand. Jag tyc­ker stran­den är för­störd. Har ”nå­gon” sett re­sul­ta­tet, och är ni i så fall nöj­da med det?

Blir led­sen när det går upp för mig att det är per­so­ner som med all­män­na me­del ”vill väl”.

Nu lig­ger Bå­le öp­pet för den of­tast rå­dan­de nord­väs­ten, och det är ing­et nytt fe­no­men.

Ol­le

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.