För­slag: Bygg rast­gård för hun­dar­na

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FALKENBERG: Hun­dar­na i Falkenberg mås­te få möj­lig­het att ras­tas lö­sa. Det tyc­ker Sa­bi­na San­dya och An­na-ka­rin Johansson som skic­kat ett för­slag till kom­mu­nen om en in­häg­nad plats för rast­ning av hun­dar. De skri­ver att tryc­ket ökar då an­tal hun­dar i Falkenberg ökar för var­je år. Frå­gan har va­rit up­pe ti­di­ga­re men nu mås­te den lö­sas, tyc­ker för­slags­gi­var­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.