Bröt upp al­tan­dörr – stal golv från ny­byg­ge

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FALKENBERG: Ett ny­byg­ge på Sport­vä­gen i Ringse­gård fick en mind­re trev­lig över­rask­ning un­der mån­da­gen.

Nå­gon ha­de un­der hel­gen bru­tit upp en al­tan­dörr och ta­git sig in i vil­lan. Där sak­na­des en luft­pump samt golv, som tro­ligt­vis skul­le läg­gas.

Po­li­sen har i dags­lä­get inga vitt­nen el­ler spår i sö­kan­det ef­ter gär­nings­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.