Oro­ligt ef­ter dom mot gu­ver­nör

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

INDONESIEN. Jakar­tas krist­ne gu­ver­nör Ba­su­ki ”Ahok” Tja­ha­ja Pur­na­ma döms till två års fäng­el­se för blas­fe­mi. Do­men var gi­ven, en­ligt män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Hu­man Rights Watch (HRW) som be­skri­ver lan­dets blas­fe­mi­la­gar som dis­kri­mi­ne­ran­de. Indonesien är värl­dens störs­ta mus­lims­ka land.

– När du tit­tar på blas­fe­mi så är det näs­tan 100 pro­cent som fälls i Indonesien. Så när Ahok an­kla­ga­des för det in­ne­bar det bör­jan på vägen mot fäng­el­se, sä­ger Phe­lim Ki­ne, vice Asi­en­chef för HRW. (TT)

FOTO: ACHMAD IBRAHIM/AP

Mus­lims­ka grup­per de­mon­stre­ra­de mot den krist­ne gu­ver­nö­ren Ba­su­ki Tja­ha­ja Pur­na­ma ut­an­för dom­sto­len i Jakar­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.