Al­la for­mer av kom­mu­ni­ka­tion är myc­ket bätt­re än kon­fron­ta­tion.

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

NIKLAS SWANSTRÖM,

chef för In­sti­tu­tet för sä­ker­het­s­och ut­veck­lings­po­li­tik, till TT om att det upp­ges på­gå in­for­mel­la sam­tal mel­lan nord­ko­re­ans­ka re­ge­rings­tjäns­te­män och ame­ri­kans­ka ex­per­ter i Nor­ge. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.