Man mör­da­de ett läkar­par i lyx­lä­gen­het

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Två för­lo­va­de lä­ka­re bands och mör­da­des i en lyx­lä­gen­het i Boston i USA i fre­dags. Den miss­tänk­te rån­mör­da­ren sköts med fle­ra skott av po­lis.

Den miss­tänk­te man­nen fick åta­let mot sig upp­läst i sjuk­hus­säng­en. I ett vi­de­oklipp som ame­ri­kans­ka me­di­er pub­li­ce­rat ser man­nen in­te ut att va­ra med­ve­tan­de när åtals­punk­ter­na om mord läs­tes upp för ho­nom på mån­da­gen.

Man­nen greps ef­ter att ha skju­tits med tre skott av po­lis i ett lyx­lä­gen­hets­kom­plex i Boston. Polisens in­sats­styr­ka, Swat, ha­de kal­lats till plat­sen ef­ter ett larm om en be­väp­nad man.

Di­strikts­å­kla­ga­ren Da­ni­el F Con­ley sä­ger till Boston Glo­be att po­li­ser­na möt­te man­nen i en mörk hall. De trod­de att han rik­ta­de ett va­pen mot dem, och öpp­na­de eld. En pi­sto­lattrapp och en kniv hit­ta­des på plat­sen.

När po­li­sen sök­te ige­nom bygg­na­der­na upp­täck­te de läkar­pa­ret bund­na och kniv­skur­na till döds i lä­gen­he­ten, en­ligt Washing­ton Post. En av lä­kar­na ha­de strax in­nan dess fått iväg ett sms till en vän där han bad om hjälp, skri­ver tid­ning­en.

En ryggsäck som den miss­tänk­te tros ha fyllt med smyc­ken fanns ock­så på plat­sen. Man­nen, en 30-åring, är ti­di­ga­re dömd för rån och ar­be­ta­de en­ligt Boston Glo­be som sä­ker­hets­vakt i bygg­nads­kom­plex­et. Han fri­gavs för ba­ra en må­nad se­dan. Om han döms ris­ke­rar han livs­tids fäng­el­se ut­an chans till fri­giv­ning.

Gustav Sjö­holm/tt

FOTO: DAVID L. RYAN/AP

Åkla­ga­re och do­ma­re vid sjuk­hus­säng­en till en brotts­miss­tänkts man, när miss­tan­kar­na om att han mör­dat två lä­ka­re i de­ras hem läs­tes upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.